Föreläsningar


De flesta av oss har frågor kring livets slut som många gånger kan kännas svåra att ställa. Samtidigt är döden en del av livet.

Vi arrangerar gärna kostnadsfria föreläsningar i ämnen som rör begravningsväsendet.

Tillsammans med er bestämmer vi inriktning och skräddarsyr sedan innehållet så att varje föreläsning eller gruppsamtal anpassas utifrån era specifika behov.

Vårt mål är att under trivsamma former svara på hur till exempel en begravning går till, hur ett Livsarkiv kan underlätta för anhöriga, funderingar kring familjejuridik och hur vi arbetar i mötet med anhöriga.