Dödsboanmälan

Om det saknas tillgångar i dödsboet, efter det att begravningskostnaderna är betalda, kan en enklare form av bouppteckning göras av socialförvaltningen, en så kallad dödsboanmälan.

Undantag görs om den avlidne var ägare till en fastighet. Då måste alltid en boppteckning upprättas.

Om dödsboet saknar tillgångar?

Alla har vi rätt till en värdig begravning även om det inte finns ekonomiska resurser som täcker kostnaderna.

  • Kontakta socialkontoret eller stadsdelsförvaltningen där den avlidne bodde. Där kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd.
  • Betala inga fakturor! Just därför att alla har rätt till en värdig begravning ska inga andra räkningar betalas före begravningskostnaden som är en prioriterad skuld.
  • Tala med socialkontoret eller boutredaren.
  • När en faktura kommer för dödsboets räkning kontaktar ni fordringsägaren och informerar om att det saknas medel i dödsboet.
  • Säg upp autogiron. Det är viktigt med en korrekt hantering så att inte dödsbodelägarna blir betalningsskyldiga för dödsboets skulder.
  • Lyssna alltid med kommunen om vad som gäller!!