En riktig begravningsbyrå

Vi kallar oss en riktig begravningsbyrå för att vi tycker det är viktigt att låta goda begravningsseder och ett värdigt omhändertagande vara ledstjärnan i vårt arbete.

Engagerade och kompetenta rådgivare

En begravningsrådgivares jobb måste skötas med stor omsorg. På Strängnäs begravningsbyrå har vi en lång erfarenhet av att planera och genomföra en personlig begravning enligt dina önskemål.

Egna transporter

När någon dött så behöver den avlidne transporteras flera gånger. Den avlidne ska bäddas ner i kistan och kanske kläs i de kläder du valt. För oss är det viktigt att den avlidne hanteras med stor värdighet och omsorg. Därför utförs detta av vår egen personal.

Hjälp med bouppteckning och arvskifte

När någon dör uppstår ett dödsbo som ska utredas och avvecklas. Det sker genom en bouppteckning, ett efterföljande arvskifte och de åtgärder som man kommer fram till under boutredningen. Våra jurister har en lång erfarenhet av familjerätt.

Vi ägs av en stiftelse

Strängnäs begravningsbyrå ägs av Stiftelsen IGNIS. Det innebär att vi ägs av en stiftelse som drivs med ett ideellt syfte där fokus ligger på goda begravningsseder och ett värdigt omhändertagande av avlidna. Stiftelsen har också möjlighet att bedriva utbildning, rådgivning, forskning och utveckling inom begravningsområdet eller närliggande verksamhetsområde.

Vi är en auktoriserad begravningsbyrå

Att vi är en auktoriserad begravningsbyrå är en extra trygghet för dig som kund. Auktorisationen, som utfärdas av vår branschorganisation Sveriges Begravningsbyråers Förbund innebär bland annat att:

  • Medarbetarna på en auktoriserad begravningsbyrå har genomgått Sveriges Begravningsbyråers Förbunds auktorisationsutbildning
  • God begravningssed och yrkesetik skall främjas. Begravningsbyråns arbetsuppgifter handläggs med största respekt för de anhöriga och den döde
  • En auktoriserad begravningsbyrå lämnar alltid skriftlig bekräftelse på kundens beställning, specificerad i särskilda poster på kostnaderna, det totala priset på begravningen samt betalningsvillkoren
  • En auktoriserad begravningsbyrå som förrättar bouppteckningar tecknar SBF:s ansvarsförsäkring eller annan likvärdig försäkring. Detta innebär trygghet och skydd mot förmögenhetsskador vid bouppteckning eller arvskifte. Bärare som anlitas av byrån är automatiskt olycksfallsförsäkrade genom SBF
  • En auktoriserad begravningsbyrå omfattas av SBF:s reklamationsnämnd. En garantifond, som uppgår till minst 200,000 kr, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån
  • Begravningsbyrån sammanställer efter begravningen en prydlig minnespärm med blomsterförteckning mm