Gravstenar

Ända sedan vikingatiden har vi rest minnesstenar över våra anhöriga. Stenar som med tiden kommit att utgöra en ovärderlig länk till historien.

För många av oss är en anhörigs grav också viktig för kontakten med vårt eget ursprung. Samtidigt som den blir en plats som vi kan besöka för att minnas en person som inte längre finns ibland oss.

Om uppgiften att ordna med gravstenen fallit på er lott ska ni veta att lagen numera ger stor frihet för kreativitet och egna önskemål.

Enligt Begravningslagen och Kulturminneslagen är det gravrättsinnehavaren som bestämmer utformningen av gravplatsen inom ramen för god gravkultur.

Så hjälper vi till

Vi har gott samarbete med Petterssons Stenhuggeri.

Gravstensbroschyrer för nedladdning.
Minnesvårdar
Minnesvårdar 1
Minnesvårdar 2
Minnesvårdar 3