Att ta avsked

bland kan det vara svårt att tänka sig att livet flytt från den som en gång var så levande.

Ett sätt att bearbeta sorgen kan vara att se och röra vid den avlidne, eftersom man då bekräftar för sig själv att det som har hänt är sant.

Även om du var med vid dödsfallet eller har sett den avlidne på dödsbädden kan det vara värdefullt att se den avlidne i kistan och eventuellt lägga ner någon minnessak. Ofta har sjukhusen ett speciellt rum eller kapell där vi bokar en tid. Din begravningsrådgivare hjälper till med att anordna avskedet.

Ni kan även fotografera, det kan vara till hjälp senare i sorgearbetet. Ingen skall tvingas att se den avlidne mot sin vilja. Det finns också tillfällen när det inte är möjligt att visa den döde.

Även om det inte går att se den döde kan ni samla de närmaste, även barnen, till ett personligt avsked kring kistan.